What is Muscle?

กล้ามเนื้อ คืออะไร…?

กล้ามเนื้อ คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยออกแรงและเคลื่อนไหว โดยมีหน้าที่พยุงและปรับเปลี่ยนท่าทาง การเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น หัวใจบีบตัว หรืออาหารเคลื่อนตัวในระบบย่อยอาหาร โดยทั่วไปแล้ว ร่างกายมีกล้ามเนื้อ 600 มัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของน้ำหนักตัว

กล้ามเนื้อ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

  • กล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle/Striated Muscle)
  • กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle)
  • และกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle/Myocardium)

เราสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อลายได้ เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตและมีอยู่หลายแห่งตามร่างกาย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไอเฮลท์เนอร์สแคร์

ทางศูนย์เราจะมีกายบริหาร ฝึกเดิน เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่สำคัญเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีในทุกๆวันนะคะ😊
สนใจสามารถนัดหมายเพื่อชมสถานที่ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่

  • 020-005392
  • 091-0957-680
  • 090-978-9613