การดูแลผู้รับบริการแบบมองให้ครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์ ไม่แยกส่วน ให้การดูแลโดยคำนึงถึงองค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

Holistic Care คืออะไร

Holistic Care

คือ การดูแลผู้รับบริการแบบมองให้ครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์ ไม่แยกส่วน ให้การดูแลโดยคำนึงถึงองค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่พิจารณาจากความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ด้านให้มีภาวะสมดุล คงไว้ซึ่งความมีสุขภาวะที่ดี โดยให้ความหมายของแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านร่างกาย (Physical)

คือ ให้การดูแลที่เน้นให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีพละกำลังที่สมบูรณ์

ด้านจิตใจ (Mental)

คือ การมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข ปราศจากความเครียด สามารถปรับตัวต่อทุกสภาวะของร่างกายได้ดี มีความคิดความอ่านได้เหมาะสมตามวัย

ด้านสังคม (Social)

คือ ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และมีระบบบริการที่ดี มีแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม

ด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) หรืออาจหมายถึง ด้านปัญญา

คือ การมีความสุขที่เกิดจากความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ความเชื่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ

จะเห็นได้ว่า การดูแลผู้รับบริการของเรา ได้ให้ความสำคัญกับทุกด้านของร่างกาย ดูแลคนแบบคนทั้งคน เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี มีความรู้สึกที่เป็นสุข สามารถปรับตัวต่อการรักษา และ ดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
ที่สำคัญคือสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่สำคัญคือสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข
iHealth Nurse Care ของจึงเราดูแลทุกท่านแบบ Holistic Care❤️ เพื่อตอบสนองความต้องการแบบองค์รวม ปลอดภัย ไว้ใจได้ เนื่องจากเรามีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์👵🏻❤️👨🏻‍🦳

✨✨ฝากคนที่คุณรักไว้กับ ไอ เฮลท์ เนอร์ส แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ย่านศรีนครินทร์ ให้ดูแแทนนะคะ❤️
iHealth Nurse Care บริการด้วยใจ อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว ❤️

เปิดบริการทุกวัน 8.00-17.00 น.
Facebook: iHealth Nurse Care
Line: @ihealth-nurse-care
Email: info@ihealthnursecare.com, ihealthnursecare@gmail.com

📍พิกัด https://goo.gl/maps/tuYdgZFiPg3LQ9iN9

ไอเฮลท์เนอร์สแคร์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ย่านศรีนครินทร์
ให้บริการด้วยใจดูแลคนที่คุณรักเหมือนคนในครอบครัว

หากสนใจสามารถนัดหมายเพื่อชมสถานที่ หรือ สอบถามรายละเอียดได้
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางเรายินดีให้บริการค่ะ

  • 020-005392
  • 091-095-7680
  • 090-978-9613