เราล้างมือกันอยู่ถูกหรือเปล่า? แล้ววิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ต้องทำยังไง ?

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคลกันมากขึ้น และวิธีป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อที่ง่าย สะดวก และประหยัดที่สุด คงจะหนีไม่พ้น เรื่องการล้างมือ เพราะว่ามือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆ มากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสและนำมือมาสัมผัสใบหน้า หยิบอาหารเข้าปาก จับตา จับหู  ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ มือจึงเปรียบเสมือนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวเรา และเชื้อโรคจากร่างกายเราไปสู่ผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกัน

แล้วการล้างมือ ที่เราล้างกันอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องหรือเปล่านะ เชื่อว่าหลายคนสงสัย และหลายคนก็ตอบตัวเองได้ว่า “ที่ล้างกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ถูกแน่ๆ” เพราะความเคยชินของเรา คือล้างแค่น้ำเปล่า และก็ล้างแค่ฝ่ามือ บางครั้งก็ล้างด้วยความรวดเร็ว ขอแค่มือได้ผ่านน้ำ ซึ่งจุดสัมผัสกับความสกปรกบนฝ่ามือ จะมีทั้งจุดที่สกปรกมาก สกปรกปานกลาง  และสกปรกน้อย แต่ละจุดต้องเน้นเวลาและให้ความสำคัญในการล้างมือ

ล้างมือให้บ่อยในหนึ่งวัน

ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนดังนี้

  1. ฟอกบริเวณฝ่ามือ ด้วยสบู่ นำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูจนรู้สึกว่าสะอาด
  2. ฟอกบริเวณง่ามนิ้วมือด้านหน้า ด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจด
  3. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง โดยการปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้าง ซึ่งบริเวณหลังฝ่ามือ มักจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญในการล้างมือน้อยที่สุด การฟอกสบู่บริเวณหลังมือจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมไป
  4. ฟอกนิ้วมือ และข้อนิ้มมือด้านหลัง โดยการกำกำปั้นข้างหนึ่ง แล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งล้างล้างบริเวณกำปั้นให้สะอาด แล้วสลับทำอีกข้าง
  5. ฟอกปลายนิ้วมือและเล็บ แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างหนึ่งล้างขัดฟอกสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว สลับทำทั้งสองข้าง
  6. ฟอกโคนนิ้ว และหลังนิ้วหัวแม่มือ โดยการกางนิ้วหัวแม่มือ แล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบ อล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม จนรู้สึกสะอาด แล้วสลับทำอีกข้าง
  7. ฟอกข้อมือ ดดยการกำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูไปรอบ ๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง

เสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาด ระยะเวลาทำความสะอาด ควรใช้เวลาล้างมือทั้ง 7 ขั้นตอนรวมกันไม่น้อยกว่า 20 วินาที นอกจากนี้ควรทำมือแห้ง ด้วยการใช้กระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกันหลายคน และหลังจากเช็ดมือแล้ว ให้ปิดก๊อกน้ำโดยสัมผัสผ่านกระดาษเช็ดมือ ไม่ควรใช้มือสัมผัสที่ก๊อกโดยตรง

การล้างมือที่ถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยง และแพร่กระจายของโรคติดต่อหลายโรค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องล้างมืออย่างถูกวิธี ทุกคนควรหันมาใส่ใจกับการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ทั้งก่อน – หลัง ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น  ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร เตรียมอาหาร หรือปอกผลไม้ หลังการใช้ห้องน้ำ หลังการไอ จาม หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือล้างมือหลังเสร็จกิจกรรมที่ทำให้มือสกปรก เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันโรค และยังเป็นการรักษาสุขอนามัยให้สะอาดอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือ เพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ลดเสี่ยงการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แล้ว

ล้างมือกันบ่อยๆ ค่อยๆฝึก เพื่อเกิดความเคยชินและปลอดภัยจากเชื้อโรคกันนะคะ

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ