เพื่อรับมือโควิด 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

4 มาตรการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับสถานประกอบกิจการด้านการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ 4 มาตรการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับสถานประกอบกิจการด้านการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีดังนี้

1 สถานประกอบการและผู้สูงอายรายใหม่ ประเมินตนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

2 ผู้สูงอายุรายใหม่หรือผู้สูงอายุที่รับกลับจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ได้รับการกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการในห้องแยกเดี่ยว จากนั้นจึงย้ายมารวมในหอผู้ป่วยร่วมกับผู้สูงอายุรายอื่นๆ

3 สถานประกอบการคัดกรองเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและประเมินความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด 19 ก่อนเข้าทำงานทุกราย

4 งดญาติเยี่ยมผู้สูงอายุที่พักในสถานประกอบการทุกกรณี ให้เยี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ 4 มาตรการ สามารถดูได้จากภาพด้านล่างได้นะคะ
หรืออยากอ่านแบบไฟล์ PDF ก็สามารถโหลดได้จาก ที่นี่