วันนี้ ทางศูนย์ ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ เรามีข้อมูลดีๆ
ที่เป็นเคล็ดไม่ลับสำหรับทุกท่านมานำเสนอค่ะ

ใครไม่อยากเป็นกรดไหลย้อนทำตามนี้

DO’s‼️

  • กินอาหารตรงเวลา
  • กินอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะ หลีกเลี่ยงของทอดและมัน
  • กินช้า ๆ ไม่เร่งรีบ กินอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมง
  • ทำกิจกรรมคลายเครียด ออกกำลังกาย อ่านหนังสือที่ชอบ นั่งสมาธิ นอนหลับพักผ่อน

DON’Ts‼️

  • ไม่เครียด ไม่อดนอน
  • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มคาเฟอีน น้ำอัดลม
  • ไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันที
  • ไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
  • ไม่สูบบุหรี่

ขอบคุณข้อมูลโดย
อ. นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ
สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล