อาการปลายประสาทอักเสบ – Peripheral Neuropathy เป็นภาวะหนึ่งของเส้นประสาทซึ่งทำหน้าที่รับส่งคำสั่งจากสมองและไขสันหลังไปยังอวัยวะต่าง ๆ เกิดความเสียหายหรือเกิดโรคบางชนิด จนทำให้เกิดอาการต่างๆ โดยภาวะปลายประสาทอักเสบ มักพบได้ในผู้ป่วยที่มีอายุเฉลี่ย 30 ปีขึ้นไป

 และกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มากขึ้น โดยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ขาดวิตามินหรือสารบางชนิด เช่น B1 B6 และ B12
  • กลุ่มที่ได้รับสารพิษต่างๆ เช่น พิษจากตะกั่ว โลหะหนัก

สัญญาณเตือนโรคปลายประสาทอักเสบ

อาการเตือน ปลายประสาทอักเสบ

ลักษณะของอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคปลายประสาทอักเสบ มีดังนี้

  • เหน็บและชาปลายมือและเท้า
  • ความรู้สึกบริเวณปลายมือและเท้าลดลง
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะที่เท้า)
  • เสียการทรงตัวหรือเดินเซ
  • ความดันโลหิตต่ำ
  • ท้องผูกหรือท้องเสีย อาหารย่อยยาก
  • เหงื่อออกมากกว่าปกติ

อย่างไรก็ตามหากพบว่ามือหรือเท้ามีอาการชา อ่อนแรงหรือมีอาการเจ็บผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก โรงพยาบาลศิครินทร์ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ