ไม่ควรทิ้งใส่ขวดพลาสติก เพราะทำให้กำจัดทิ้งทำได้ลำบาก สร้างมลภาวะ และผู้ผู้เก็บเสี่ยงติดเชื้อ

วิธีกำจัด  หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

วิธีที่ดี

ต้องพับ ทิ้งลงในถุงพลาสติก
ปิดให้แน่น และเขียนว่าเป็นขยะติดเชื้อ


ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)