วันนี้ศูนย์ ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19
ลูกๆ หลานๆ อย่าลืมใส่ใจคนใกล้ตัว เห็นความสำคัญของคนเคียงข้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

ข้อมูลจาก กรมอนามัย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการ กดที่นี่