เกี่ยวกับเรา

ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพครบวงจร มีความสะอาด สะดวกสบาย พร้อมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบHolistic Care ด้วยการบริการที่มีมาตรฐานและดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเจ้าหน้าที่ของเรามีประสบการณ์และดูแลแบบมืออาชีพ

การพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) คือ การดูแลผู้รับบริการแบบมองให้ครบทุกด้านของความเป็นมนุษย์ ไม่แยกส่วน ให้การดูแลโดยคำนึงถึงองค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่พิจารณาจากความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ด้านให้มีภาวะสมดุล คงไว้ซึ่งความมีสุขภาวะที่ดี โดยให้ความหมายของแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านร่างกาย (Physical)

คือ ให้การดูแลที่เน้นให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีพละกำลังที่สมบูรณ์

ด้านจิตใจ (Mental)

คือ การมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข ปราศจากความเครียด สามารถปรับตัวต่อทุกสภาวะของร่างกายได้ดี มีความคิดความอ่านได้เหมาะสมตามวัย

ด้านสังคม (Social)

คือ ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และมีระบบบริการที่ดี มีแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม

ด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) หรืออาจหมายถึง ด้านปัญญา

คือ การมีความสุขที่เกิดจากความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ความเชื่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ

ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่ย่านถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นถนนสำหรับสัญจรหลักและใกล้เคียงกับทางพิเศษสำหรับเดินทางระหว่างตัวเมืองหรือเข้า-ออกต่างจัดหวัด อีกทั้งยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการมาเยี่ยมซึ่งเป็นอีกปัจจัยในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสำหรับญาติ ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือโดยสารสาธารณะก็สะดวกสบาย การเดินทางมาที่ศูนย์สามารถทำได้โดยเข้าซอยศรีนครินทร์ 40 ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์มาเพียง 240 เมตร ทำให้ญาติสามารถเดินทางมาเยี่ยมได้สะดวกสบายอย่างยิ่ง

ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ เป็นอาคารขนาดใหญ่
ภายในห้องมีพื้นที่ใช้สอย75 ตร.ม./ห้อง
และมีห้องน้ำในตัว

ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ หลังคาสูงโปร่ง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานที่ครบครัน พื้นที่ด้านล่างของอาคารกว้างขวาง เหมาะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขกับการใช้ชีวิต ดังนั้น ศูนย์ไอเฮล์ท เนอร์ส แคร์ จึงเป็นศูนย์ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ด้านเจ้าหน้าที่ของ ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ และมีการวางแผนดูแลเฉพาะรายบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลโดยพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุมาประเมินและวางแผนร่วมกันในทีม มีการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในทีมที่รวดเร็ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานที่ทางศูนย์ได้จัดเตรียมไว้ ฉะนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสามารถส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที

ทำเลที่ตั้ง

ศูนย์ตั้งอยู่ที่ย่านถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นถนนสำหรับสัญจรหลักและใกล้เคียงกับทางพิเศษสำหรับเดินทางระหว่างตัวเมืองหรือเข้า-ออกต่างจัดหวัด อีกทั้งยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการมาเยี่ยม

โรงพยาบาลชั้นนำที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการ

 • โรงพยาบาลชั้นนำที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการ
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ 4.4 กิโลเมตร
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 6.1 กิโลเมตร
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2.9 กิโลเมตร
 • โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ 4.5 กิโลเมตร
 • ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 450 เมตร
 • พาราไดซ์ พาร์ค 950 เมตร
 • เซ็นทรัล บางนา 2.9 กิโลเมตร
 • Mega bangna 6.5 กิโลเมตร
 • ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ 3.6 กิโลเมตร
 • อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทซึ่งมีรถไฟฟ้าตลอดสายประมาณ 3.5 กิโลเมตร และ รถไฟฟ้าบนถนนศรีนครินทร์ที่กำลังก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอีกประมาณ 1-2 ปี ซึ่
 • อยู่ห่างจากสถานบริการประมาณ 300 เมตร
 • อยู่ห่างจากสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 2.1 กิโลเมตร

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ข้อมูลด้านอื่นๆ

บริการที่พักอาศัยที่สะดวกสบายในห้องที่มีพื้นที่กว้างขวาง

บริการที่มีความปลอดภัยสูงด้วยทีมพยาบาลมีประสบการณ์และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ บริการทางด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสม

มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการดูแลที่ดีที่สุด

มีการแจ้งข้อมูลต่างๆ สำหรับญาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เมื่อต้องการหรือตามนัด

พาผู้สูงอายุไปทำกิจกรรมนอกสถานที่เช่น พักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะ, ไปห้างสรรพสินค้า, ไปรับประทานอาหารนอกสถานที่แทนร้านกาแฟ เป็นต้น

iHealth Nurse Care

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานบนถนนศรีนครินทร์ ใกล้ห้างซีคอนสแควร์
บริหารโดยพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้บริการจากใจบนพื้นฐานองค์ความรู้แบบมืออาชีพ
เพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความสุขในกับผู้สูงอายุทุกท่าน