โปรตีน สารอาหารจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

โปรตีน สารอาหารจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

สิ่งที่ผู้ดูแลควรทราบคือ “ผู้สูงอายุ”  ยังมีความต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนไม่ลดน้อยลงไปจากวัยหนุ่มสาว บางครั้งอาจจะต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำ ซึ่งผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีน 1-1.2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันจึงจะเพียงพอต่อความต้องการ (มีโรคประจำอื่นๆ เช่นโรคไต โรคตับ ต้องปรึกษานักกำหนดอาหารเพื่อคำนวณโปรตีนรายบุคคลให้เหมาะสม) ยิ่งไปกว่านั้นหากร่างกายผู้สูงอายุมีความเครียด ได้รับบาดเจ็บ ติดเชื้อ  หรืออยู่ในช่วงรักษาตัวจากการผ่าตัด ความต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตาม […]

Read More

10 สัญญาณเตือน โรคอัลไซเมอร์

10 สัญญาณเตือน โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ พบมากถึง 60-80% ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั้งหมด เกิดจากเซลล์ในสมองตายหรือไม่ทำงาน ทำให้สมองส่วนที่เหลือทำงานได้ไม่เต็มที่  และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะเกิดภาวะสมองเสื่อมรุนแรงขึ้น จนในที่สุดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ […]

Read More

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยเฉพาะผู้สูงวัยซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพลังงานและสารอาหารแตกต่างจากวัยทำงาน หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติ เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของระบบต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี ซึ่งความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูงอายุแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นกับอายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และการใช้พลังงานในแต่ละวัน […]

Read More

ชอบกินรสจัด เสี่ยงเป็นหลายโรค

ระวัง “คนชอบกินรสจัด” เสี่ยงเป็นหลายโรค!!!

เมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆ มักลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการได้ เช่น การที่ผู้สูงอายุมีปัญหาต่อมรับรสเสื่อมลง ขาดความคงที่ของรสชาติที่ทาน ทำให้เพิ่มการปรุงรสชาติที่มากขึ้น ชอบอาหารรสจัดมากขึ้นจนลืมนึกถึงผลกระทบต่อร่างกาย […]

Read More

อาการของภาวะสมองเสื่อม Dementia

ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ มีอาการแบบไหน

หากผู้สูงอายุที่บ้านของคุณ มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไป มีอาการหลงลืม สับสนเรื่องเวลา สถานที่ ไม่สามารถรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และใช้ภาษาผิดปกติ พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญให้ระวังการเป็นโรคอัลไซเมอร์ โดยข้อแตกต่างสำคัญระหว่างผู้ที่มีอาการขี้ลืมหรือหลงลืมตามวัย กับการเริ่มเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ มีข้อสังเกตที่ต้องใช้ความใส่ใจและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด […]

Read More

วิธีล้างสารตกค้างจากผัก

วิธีการล้างและการเลือกซื้อผักและผลไม้ ให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการมีสารเคมีตกค้าง

ผักและผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหารและสารพฤกษเคมีต่างๆ แม้ว่าผักและผลไม้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคกังวลก็คือสารเคมีกำจัดแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ สารพิษนั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดไม่สามารถคาดคะเนด้วยสายตาได้ ซึ่งการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดโทษและโรคร้ายแรงได้ ดังนั้น เราควรรู้จักวิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ รวมถึงวิธีการล้างให้ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช […]

Read More

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

วันนี้ศูนย์ ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19ลูกๆ หลานๆ อย่าลืมใส่ใจคนใกล้ตัว เห็นความสำคัญของคนเคียงข้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า […]

Read More

จะเกิดอะไร ถ้าคุมหวานไม่ได้

จะเกิดอะไร ถ้าหากคุมหวานไม่ได้

สถานการณ์โรคเบาหวาน ยังคงต้องจับตา เนื่องจากในปี 2564 พบว่า มี “ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก” 463 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 2588 จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 629 ล้านคน ขณะที่ จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ใน “ประเทศไทย” ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนคนต่อปี โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบ ทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุขถึง 3.2 ล้านคน […]

Read More