เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยเฉพาะผู้สูงวัยซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพลังงานและสารอาหารแตกต่างจากวัยทำงาน หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติ เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของระบบต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี ซึ่งความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูงอายุแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นกับอายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และการใช้พลังงานในแต่ละวัน (more…)

ชอบกินรสจัด เสี่ยงเป็นหลายโรค

ระวัง “คนชอบกินรสจัด” เสี่ยงเป็นหลายโรค!!!

เมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆ มักลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการได้ เช่น การที่ผู้สูงอายุมีปัญหาต่อมรับรสเสื่อมลง ขาดความคงที่ของรสชาติที่ทาน ทำให้เพิ่มการปรุงรสชาติที่มากขึ้น ชอบอาหารรสจัดมากขึ้นจนลืมนึกถึงผลกระทบต่อร่างกาย (more…)

อาการของภาวะสมองเสื่อม Dementia

ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ มีอาการแบบไหน

หากผู้สูงอายุที่บ้านของคุณ มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไป มีอาการหลงลืม สับสนเรื่องเวลา สถานที่ ไม่สามารถรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และใช้ภาษาผิดปกติ พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญให้ระวังการเป็นโรคอัลไซเมอร์ โดยข้อแตกต่างสำคัญระหว่างผู้ที่มีอาการขี้ลืมหรือหลงลืมตามวัย กับการเริ่มเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ มีข้อสังเกตที่ต้องใช้ความใส่ใจและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด (more…)

วิธีล้างสารตกค้างจากผัก

วิธีการล้างและการเลือกซื้อผักและผลไม้ ให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการมีสารเคมีตกค้าง

ผักและผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหารและสารพฤกษเคมีต่างๆ แม้ว่าผักและผลไม้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคกังวลก็คือสารเคมีกำจัดแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ สารพิษนั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดไม่สามารถคาดคะเนด้วยสายตาได้ ซึ่งการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดโทษและโรคร้ายแรงได้ ดังนั้น เราควรรู้จักวิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ รวมถึงวิธีการล้างให้ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (more…)

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

วันนี้ศูนย์ ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด-19ลูกๆ หลานๆ อย่าลืมใส่ใจคนใกล้ตัว เห็นความสำคัญของคนเคียงข้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า (more…)

จะเกิดอะไร ถ้าคุมหวานไม่ได้

จะเกิดอะไร ถ้าหากคุมหวานไม่ได้

สถานการณ์โรคเบาหวาน ยังคงต้องจับตา เนื่องจากในปี 2564 พบว่า มี “ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก” 463 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 2588 จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 629 ล้านคน ขณะที่ จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ใน “ประเทศไทย” ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนคนต่อปี โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระบบ ทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุขถึง 3.2 ล้านคน (more…)

การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุ

กระบวนการชราภาพ เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มักจะมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การสร้างเซลล์ใหม่ในวัยผู้สูงอายุจะลดลง โดยร่างกายจะเน้นการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ จึงลดลง (more…)

สารอาหารอะไรบ้างที่ช่วยให้สูงวัยหลับดีขึ้น

ปัญหานอนไม่หลับนับว่าเป็นปัญหาที่กวนใจใครหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับไม่สนิท หรือการหลับๆ ตื่นๆ ตลอดทั้งคืน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เรามาดูกันค่ะ ว่ามีสารอาหารอะไรบ้างที่ช่วยให้สูงวัยอย่างเราๆหลับดีขึ้น (more…)

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เกิดจากการปิดกั้นของทางเดินหายใจขณะหลับ  ทำให้อากาศไม่สามารถผ่าน หรือผ่านได้น้อย ส่งผลให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดลดลง มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงขึ้น ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากขึ้น และเพื่อที่จะลดภาวะการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ สมองจะเกิดการตื่นขึ้น บางครั้งสั้นมากเป็นวินาที ซึ่งผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวว่าตื่น เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลายครั้งในหนึ่งคืน ในรายที่มีอาการมากอาจเกิดขึ้นมากกว่าร้อยครั้งใน 1 ชั่วโมง ส่งผลให้คุณภาพการนอนไม่ดี ตื่นมาไม่สดชื่น รู้สึกอ่อนเพลีย การจดจำไม่ดี เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และในที่ทำงานซึ่งพบได้บ่อย (more…)

วิธีดูแลตัวเองเพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะความดันโลหิตสูง

วิธีดูแลตัวเองเพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะความดันโลหิตสูง

ภาวะความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีปัจจัยร่วมบางอย่างที่ทำให้ความดันโลหิตสูง โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะไม่ทราบสาเหตุ แต่อาจเกิดจาก 2 ปัจจัยคือ พันธุกรรมและพฤติกรรม และน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเป็นความดันโลหิตสูงชนิดที่ทราบสาเหตุ เช่น ความดันโลหิตสูงจากการใช้ยาคุมกำเนิดบางชนิด หรือการเกิดเนื้องอกของต่อมหมวกไต เป็นต้น (more…)