โปรตีน สารอาหารจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

โปรตีน สารอาหารจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

สิ่งที่ผู้ดูแลควรทราบคือ “ผู้สูงอายุ”  ยังมีความต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนไม่ลดน้อยลงไปจากวัยหนุ่มสาว บางครั้งอาจจะต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำ ซึ่งผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีน 1-1.2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันจึงจะเพียงพอต่อความต้องการ (มีโรคประจำอื่นๆ เช่นโรคไต โรคตับ ต้องปรึกษานักกำหนดอาหารเพื่อคำนวณโปรตีนรายบุคคลให้เหมาะสม) ยิ่งไปกว่านั้นหากร่างกายผู้สูงอายุมีความเครียด ได้รับบาดเจ็บ ติดเชื้อ  หรืออยู่ในช่วงรักษาตัวจากการผ่าตัด ความต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตาม (more…)

10 สัญญาณเตือน โรคอัลไซเมอร์

10 สัญญาณเตือน โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ พบมากถึง 60-80% ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั้งหมด เกิดจากเซลล์ในสมองตายหรือไม่ทำงาน ทำให้สมองส่วนที่เหลือทำงานได้ไม่เต็มที่  และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะเกิดภาวะสมองเสื่อมรุนแรงขึ้น จนในที่สุดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ (more…)

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยเฉพาะผู้สูงวัยซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพลังงานและสารอาหารแตกต่างจากวัยทำงาน หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติ เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของระบบต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี ซึ่งความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูงอายุแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นกับอายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และการใช้พลังงานในแต่ละวัน (more…)

ชอบกินรสจัด เสี่ยงเป็นหลายโรค

ระวัง “คนชอบกินรสจัด” เสี่ยงเป็นหลายโรค!!!

เมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆ มักลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการได้ เช่น การที่ผู้สูงอายุมีปัญหาต่อมรับรสเสื่อมลง ขาดความคงที่ของรสชาติที่ทาน ทำให้เพิ่มการปรุงรสชาติที่มากขึ้น ชอบอาหารรสจัดมากขึ้นจนลืมนึกถึงผลกระทบต่อร่างกาย (more…)

อาการของภาวะสมองเสื่อม Dementia

ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ มีอาการแบบไหน

หากผู้สูงอายุที่บ้านของคุณ มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไป มีอาการหลงลืม สับสนเรื่องเวลา สถานที่ ไม่สามารถรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และใช้ภาษาผิดปกติ พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญให้ระวังการเป็นโรคอัลไซเมอร์ โดยข้อแตกต่างสำคัญระหว่างผู้ที่มีอาการขี้ลืมหรือหลงลืมตามวัย กับการเริ่มเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ มีข้อสังเกตที่ต้องใช้ความใส่ใจและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด (more…)

iHealth Nurse Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน บนถนนศรีนครินทร์ ใกล้ห้างซีคอนสแควร์

iHealth Nurse Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน บนถนนศรีนครินทร์ ใกล้ห้างซีคอนสแควร์

บริหารโดยพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้บริการจากใจ บนพื้นฐานองค์ความรู้แบบมืออาชีพ เพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความสุขในกับผู้สูงอายุทุกท่าน (more…)